Lugege veel!

*Kirjavead on tahtlikud ja lugeja ärritamiseks teksti paigutatud.*
*Nagu on ka loogika ja kõik muud vead, algupärane tekst on ideaalne, perfektne ja ületamatu*

» Read More